Påmelding
Velkommen som utstiller på strynemessa   
Når vi har mottatt deres søknad, får du en e-post med bekreftelse på mottatt søknad.  I feltet ”plass(er)” skriver du ønsket plass. I feltet ”varesortiment” skriver du hva du selger/stiller ut. (Maks 5 linjer) Når plass er godkjent får du tilsendt bekreftelse på dette med faktura. Innbetalt faktura på forfall gjelder som gyldig påmelding og plassbestilling. Alle røde felt * MÅ fylles ut! 
 

Utstiller  
Addresse  
Postnr  
Sted  
Land  
Organisasjonsnummer  
Representant  
Mobil  
E-post  
     
      
Ønskede plasser  
Varesortiment