STRYNEMESSA 2020


Strynemessa skulle 2.-4. oktober arrangeres for 45. gang.

Situasjonen rundt Covid-19 og retningslinjer fra nasjonale myndigheter gjør at vi ikke ser oss i stand til å arrangere
Strynemessa i år.
Styret i Strynemessa er svært lei for dette men er tydelige på at helse og velferd må komme i første rekke.
Vi ønsker alle våre besøkende hjertelig velkommen til Strynemessa 8.-10. oktober 2021.
Ta vare på hverandre.


Strynemessa
Stryn Røde Kors Hjelpekorps
Fagre Stryn Aktivitetsselskap AS

Arrangementsansvarlig
Jørn Sønsterudbråten
91614100
js@strynaktiv.no


www.strynemessa.no